Breaking

Post Top Ad

Your Ad Spot

Thứ Sáu, 16 tháng 3, 2018

Xem ngày chuyển văn phòng trong tháng 4 năm 2018

Xem ngày chuyển văn phòng giúp công việc được thuận lợi, công ty làm ăn phát đạt. Tục ngữ vấn có câu "có thờ có thiêng, có kiêng có lành" là ở chỗ ấy.
Không cần phải thuê thầy tốn kém, cũng không cần phải đi xem ở đâu tốn kém với bảng ngày tốt dưới đây của  Kiến Vàng quý khách hàng có thể xem ngày chuyển văn phòng một cách nhanh chóng và chính xác.


Bảng ngày tốt giờ tốt này được các chuyên gia phong thủy hàng đầu tại Hà Nội tổng hợp và chia sẻ giúp quý cơ quan doanh nghiệp chuyển dọn văn phòng một cách thuận lợi.


NgàyNgày Âm lịchĐánh giáChi tiết
(1*) Thứ ba, ngày 03 tháng 04 năm 201818/02/2018TốtThứ ba, ngày 03 tháng 04 năm 2018
Ngày âm lịch: 18/02/2018 (AL)
Ngày: Ất sửu, tháng: Ất mão, năm: Mậu tuất
Là ngày: Câu Trận Hắc Đạo
Trực: Khai
Nạp âm: Hải Trung Kim – Hành: Kim
Thuộc mùa: Thu
Nhị thập bát tú: Sao: Chuỷ – thuộc: Hoả – con vật: Khỉ
Đánh giá chung: (1) – Tốt
TUỔI BỊ XUNG KHẮC:
Tuổi bị xung khắc với ngày này: Nhâm thân, Quý mùi, Tân mão, Tân sửu, Kỷ mùi, Tân dậu
Tuổi bị xung khắc với tháng này: Tân mùi, Đinh dậu, Tân sửu, Kỷ dậu
THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:
Sao tốt: Thiên ân,Thiên quý*,Sinh khí,Kính tâm,Đại hồng sa,Hoàng ân*
Sao xấu: Tam nương*,Hoang vu,Cửu không,Trùng tang*,Câu trận,Tứ thời cô qủa,Dương thác
(1*) Thứ tư, ngày 04 tháng 04 năm 201819/02/2018TốtThứ tư, ngày 04 tháng 04 năm 2018
Ngày âm lịch: 19/02/2018 (AL)
Ngày: Bính dần, tháng: Ất mão, năm: Mậu tuất
Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo
Trực: Bế
Nạp âm: Lô Trung Hỏa – Hành: Hoả
Thuộc mùa: Hạ
Nhị thập bát tú: Sao: Sâm – thuộc: Thuỷ – con vật: Vượn
Đánh giá chung: (1) – Tốt
TUỔI BỊ XUNG KHẮC:
Tuổi bị xung khắc với ngày này: Giáp thân, Nhâm thìn, Nhâm dần, Nhâm tuất
Tuổi bị xung khắc với tháng này: Tân mùi, Đinh dậu, Tân sửu, Kỷ dậu
THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:
Sao tốt: Thiên ân,Sát cống,Thiên xá*,Ngũ phủ*,Cát khánh,Phổ hộ,Phúc hậu,Thanh long*
Sao xấu: Hoàng sa,Ngũ quỹ
(1*) Thứ năm, ngày 05 tháng 04 năm 201820/02/2018TốtThứ năm, ngày 05 tháng 04 năm 2018
Ngày âm lịch: 20/02/2018 (AL)
Ngày: Đinh mão, tháng: Ất mão, năm: Mậu tuất
Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo
Trực: Bế
Nạp âm: Lô Trung Hỏa – Hành: Hoả
Thuộc mùa: Hạ
Nhị thập bát tú: Sao: Tỉnh – thuộc: Mộc – con vật: Hươu bướu
Đánh giá chung: (1) – Tốt
TUỔI BỊ XUNG KHẮC:
Tuổi bị xung khắc với ngày này: Quý dậu, Quý dậu, Ất dậu, Quý tỵ, Quý mão, Quý hợi
Tuổi bị xung khắc với tháng này: Tân mùi, Đinh dậu, Tân sửu, Kỷ dậu
THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:
Sao tốt: Thiên ân,Trực tinh,Nguyệt ân*,Phúc sinh,Quan nhật,Minh đường*
Sao xấu: Xích khẩu,Kim thần thất sát (trực),Thiên ngục,Thiên hoả,Thổ phủ,Thần cách,Nguyệt kiến chuyển sát,Dương thác
(2*) Thứ bảy, ngày 07 tháng 04 năm 201822/02/2018Quá tốtThứ bảy, ngày 07 tháng 04 năm 2018
Ngày âm lịch: 22/02/2018 (AL)
Ngày: Kỷ tỵ, tháng: Ất mão, năm: Mậu tuất
Là ngày: Chu Tước Hắc Đạo
Trực: Trừ
Nạp âm: Đại Lâm Mộc – Hành: Mộc
Thuộc mùa: Xuân
Nhị thập bát tú: Sao: Liễu – thuộc: Thổ – con vật: Hoẵng
Đánh giá chung: (2) – Quá tốt
TUỔI BỊ XUNG KHẮC:
Tuổi bị xung khắc với ngày này: Đinh hợi, Tân hợi
Tuổi bị xung khắc với tháng này: Tân mùi, Đinh dậu, Tân sửu, Kỷ dậu
THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:
Sao tốt: Thiên đức hợp*,Nguyệt đức hợp*,Thiên phú,Nguyệt tài,Thánh tâm,Lộc khố,Dịch mã*
Sao xấu: Ly Sào,Tam nương*,Thổ ôn,Hoang vu,Vãng vong,Chu tước hắc đạo,Quả tú,Không phòng
(2*) Thứ hai, ngày 09 tháng 04 năm 201824/02/2018Quá tốtThứ hai, ngày 09 tháng 04 năm 2018
Ngày âm lịch: 24/02/2018 (AL)
Ngày: Tân mùi, tháng: Ất mão, năm: Mậu tuất
Là ngày: Bảo Quang Hoàng Đạo
Trực: Bình
Nạp âm: Lộ Bàng Thổ – Hành: Thổ
Thuộc mùa:
Nhị thập bát tú: Sao: Trương – thuộc: Thái âm – con vật: Hươu
Đánh giá chung: (2) – Quá tốt
TUỔI BỊ XUNG KHẮC:
Tuổi bị xung khắc với ngày này: Đinh sửu, Ất dậu, Quý sửu, Ất mão
Tuổi bị xung khắc với tháng này: Tân mùi, Đinh dậu, Tân sửu, Kỷ dậu
THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:
Sao tốt: Địa tài,Âm đức,Mãn đức tinh,Tục thế,Tam hợp*,Kim đường*
Sao xấu: Đại hao*,Hoả tai,Nhân cách,Trùng phục,Âm thác
(1*) Thứ ba, ngày 10 tháng 04 năm 201825/02/2018TốtThứ ba, ngày 10 tháng 04 năm 2018
Ngày âm lịch: 25/02/2018 (AL)
Ngày: Nhâm thân, tháng: Ất mão, năm: Mậu tuất
Là ngày: Bạch Hổ Hắc Đạo
Trực: Định
Nạp âm: Kiếm Phong Kim – Hành: Kim
Thuộc mùa: Thu
Nhị thập bát tú: Sao: Dực – thuộc: Hoả – con vật: Rắn

Đánh giá chung: (1) – Tốt
TUỔI BỊ XUNG KHẮC:
Tuổi bị xung khắc với ngày này: Bính dần, Canh dần, Bính thân
Tuổi bị xung khắc với tháng này: Tân mùi, Đinh dậu, Tân sửu, Kỷ dậu
THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:
Sao tốt: Thiên ân,Thiên đức*,Thiên mã,Nguyệt giải,Yếu yên*
Sao xấu: Tiểu không vong,Kim thần thất sát (năm),Kiếp sát*,Bạch hổ
(2*) Thứ tư, ngày 11 tháng 04 năm 201826/02/2018Quá tốtThứ tư, ngày 11 tháng 04 năm 2018
Ngày âm lịch: 26/02/2018 (AL)
Ngày: Quý dậu, tháng: Ất mão, năm: Mậu tuất
Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo
Trực: Chấp
Nạp âm: Kiếm Phong Kim – Hành: Kim
Thuộc mùa: Thu
Nhị thập bát tú: Sao: Chẩn – thuộc: Thuỷ – con vật: Giun
Đánh giá chung: (2) – Quá tốt
TUỔI BỊ XUNG KHẮC:
Tuổi bị xung khắc với ngày này: Đinh mão, Tân mão, Đinh dậu
Tuổi bị xung khắc với tháng này: Tân mùi, Đinh dậu, Tân sửu, Kỷ dậu
THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:
Sao tốt: Thiên thanh*,Ngọc đường*
Sao xấu: Hoả tinh,Xích khẩu,Kim thần thất sát (năm),Tiểu hồng sa,Nguyệt phá,Hoang vu,Thiên tặc,Nguyệt yếm đại hoạ,Phi ma sát,Ngũ hư,Ly sàng,Âm thác
(3*) Thứ hai, ngày 16 tháng 04 năm 201801/03/2018Cực tốtThứ hai, ngày 16 tháng 04 năm 2018
Ngày âm lịch: 01/03/2018 (AL)
Ngày: Mậu dần, tháng: Bính thìn, năm: Mậu tuất
Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo
Trực: Khai
Nạp âm: Thành Đầu Thổ – Hành: Thổ
Thuộc mùa:
Nhị thập bát tú: Sao: Tâm – thuộc: Thái âm – con vật: Hồ
Đánh giá chung: (3) – Cực tốt
TUỔI BỊ XUNG KHẮC:
Tuổi bị xung khắc với ngày này: Giáp thân, Canh thân
Tuổi bị xung khắc với tháng này: Nhâm ngọ, Mậu tuất, Nhâm tý, Nhâm tuất*
THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:
Sao tốt: Thiên Thuỵ,Nhân chuyên,Thiên xá*,Sinh khí,Thiên quan,Ích hậu,Tục thế,Dịch mã*,Phúc hậu,Hoàng ân*
Sao xấu: Ly Sào,Xích khẩu,Thiên tặc,Hoả tai
(2*) Thứ tư, ngày 18 tháng 04 năm 201803/03/2018Quá tốtThứ tư, ngày 18 tháng 04 năm 2018
Ngày âm lịch: 03/03/2018 (AL)
Ngày: Canh thìn, tháng: Bính thìn, năm: Mậu tuất
Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo
Trực: Kiến
Nạp âm: Bạch Lạp Kim – Hành: Kim
Thuộc mùa: Thu
Nhị thập bát tú: Sao: Cơ – thuộc: Thuỷ – con vật: Báo
Đánh giá chung: (2) – Quá tốt
TUỔI BỊ XUNG KHẮC:
Tuổi bị xung khắc với ngày này: Giáp tuất*, Mậu tuất, Giáp thìn
Tuổi bị xung khắc với tháng này: Nhâm ngọ, Mậu tuất, Nhâm tý, Nhâm tuất*
THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:
Sao tốt: Thiên ân,Nguyệt ân*,Mãn đức tinh,Thanh long*
Sao xấu: Tam nương*,Thổ phủ,Thiên ôn,Ngũ quỹ,Nguyệt hình,Phủ đầu sát,Tam tang,Âm thác,Dương thác
(3*) Thứ năm, ngày 19 tháng 04 năm 201804/03/2018Cực tốtThứ năm, ngày 19 tháng 04 năm 2018
Ngày âm lịch: 04/03/2018 (AL)
Ngày: Tân tỵ, tháng: Bính thìn, năm: Mậu tuất
Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo
Trực: Trừ
Nạp âm: Bạch Lạp Kim – Hành: Kim
Thuộc mùa: Thu
Nhị thập bát tú: Sao: Đẩu – thuộc: Mộc – con vật: Giải
Đánh giá chung: (3) – Cực tốt
TUỔI BỊ XUNG KHẮC:
Tuổi bị xung khắc với ngày này: Ất hợi*, Kỷ hợi, Ất tỵ
Tuổi bị xung khắc với tháng này: Nhâm ngọ, Mậu tuất, Nhâm tý, Nhâm tuất*
THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:
Sao tốt: Thiên ân,Thiên Thuỵ,Nguyệt tài,Ngũ phủ*,Âm đức,Minh đường*
Sao xấu: Ly Sào,Hoả tinh,Đại không vong,Kiếp sát*,Hoang vu,Nhân cách
(3*) Thứ hai, ngày 23 tháng 04 năm 201808/03/2018Cực tốtThứ hai, ngày 23 tháng 04 năm 2018
Ngày âm lịch: 08/03/2018 (AL)
Ngày: Ất dậu, tháng: Bính thìn, năm: Mậu tuất
Là ngày: Bảo Quang Hoàng Đạo
Trực: Chấp
Nạp âm: Tuyền Trung Thuỷ – Hành: Thuỷ
Thuộc mùa: Đông
Nhị thập bát tú: Sao: Nguy – thuộc: Thái âm – con vật: Én
Đánh giá chung: (3) – Cực tốt
TUỔI BỊ XUNG KHẮC:
Tuổi bị xung khắc với ngày này: Đinh mão, Tân mùi, Kỷ mão
Tuổi bị xung khắc với tháng này: Nhâm ngọ, Mậu tuất, Nhâm tý, Nhâm tuất*
THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:
Sao tốt: Thiên quý*,Địa tài,Nguyệt giải,Phổ hộ,Lục hợp*,Kim đường*
Sao xấu: Tiểu không vong,Kim thần thất sát (năm),Hoang vu,Ly sàng
(2*) Thứ tư, ngày 25 tháng 04 năm 201810/03/2018Quá tốtThứ tư, ngày 25 tháng 04 năm 2018
Ngày âm lịch: 10/03/2018 (AL)
Ngày: Đinh hợi, tháng: Bính thìn, năm: Mậu tuất
Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo
Trực: Nguy
Nạp âm: Ốc Thượng Thổ – Hành: Thổ
Thuộc mùa:
Nhị thập bát tú: Sao: Bích – thuộc: Thuỷ – con vật: Du
Đánh giá chung: (2) – Quá tốt
TUỔI BỊ XUNG KHẮC:
Tuổi bị xung khắc với ngày này: Kỷ tỵ, Quý mùi, Quý tỵ*, Quý sửu, Quý hợi
Tuổi bị xung khắc với tháng này: Nhâm ngọ, Mậu tuất, Nhâm tý, Nhâm tuất*
THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:
Sao tốt: Nhân chuyên,Thiên đức hợp*,Nguyệt đức hợp*,Thiên thanh*,Cát khánh,Tuế hợp,Mẫu thương,Ngọc đường*
Sao xấu: Thụ tử*,Địa tặc
(3*) Thứ bảy, ngày 28 tháng 04 năm 201813/03/2018Cực tốtThứ bảy, ngày 28 tháng 04 năm 2018
Ngày âm lịch: 13/03/2018 (AL)
Ngày: Canh dần, tháng: Bính thìn, năm: Mậu tuất
Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo
Trực: Khai
Nạp âm: Tùng Bách Mộc – Hành: Mộc
Thuộc mùa: Xuân
Nhị thập bát tú: Sao: Vị – thuộc: Thổ – con vật: Trĩ
Đánh giá chung: (3) – Cực tốt
TUỔI BỊ XUNG KHẮC:
Tuổi bị xung khắc với ngày này: Giáp tý, Nhâm thân, Giáp ngọ, Mậu thân
Tuổi bị xung khắc với tháng này: Nhâm ngọ, Mậu tuất, Nhâm tý, Nhâm tuất*
THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:
Sao tốt: Thiên Thuỵ,Thiên xá*,Sinh khí,Thiên quan,Nguyệt ân*,Ích hậu,Tục thế,Dịch mã*,Phúc hậu,Hoàng ân*
Sao xấu: Hoả tinh,Xích khẩu,Tam nương*,Thiên tặc,Hoả tai,Âm thác
(4*) Thứ hai, ngày 30 tháng 04 năm 201815/03/2018Vô cùng tốtThứ hai, ngày 30 tháng 04 năm 2018
Ngày âm lịch: 15/03/2018 (AL)
Ngày: Nhâm thìn, tháng: Bính thìn, năm: Mậu tuất
Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo
Trực: Kiến
Nạp âm: Trường Lưu Thuỷ – Hành: Thuỷ
Thuộc mùa: Đông
Nhị thập bát tú: Sao: Tất – thuộc: Thái âm – con vật: Chim
Đánh giá chung: (4) – Vô cùng tốt
TUỔI BỊ XUNG KHẮC:
Tuổi bị xung khắc với ngày này: Bính dần, Giáp tuất, Bính tuất*, Bính thân, Bính thìn
Tuổi bị xung khắc với tháng này: Nhâm ngọ, Mậu tuất, Nhâm tý, Nhâm tuất*
THEO NGỌC HẠP THÔNG THƯ:
Sao tốt: Sát cống,Thiên đức*,Nguyệt đức*,Mãn đức tinh,Thanh long*
Sao xấu: Thổ phủ,Thiên ôn,Ngũ quỹ,Nguyệt hình,Phủ đầu sát,Tam tang,Dương thác
Ngoài ra khi chuyển đến văn phòng mới quý cơ quan nên tham khảo bài cúng chuyển văn phòng mới của chúng tôi cũng rất đầy đủ và chi tiết.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Top Ad

Your Ad Spot