Breaking

Post Top Ad

Your Ad Spot

Thứ Năm, 15 tháng 3, 2018

Mẫu thông báo, công văn chuyển văn phòng mới

Mẫu thông báo chuyển văn phòng mới thông báo đến khách hàng, đối tác, cổ đông công ty về việc thay đổi địa chỉ văn phòng.

Trước khi chuyển văn phòng trọn gói quý cơ quan, doanh nghiệp cần đưa ra thông báo chuyển văn phòng mới theo công văn của bộ.

Việc đưa ra thông báo chuyển văn phòng mới sẽ giúp khách hàng, đối tác và cổ đông của công ty nắm bắt được đảm bảo hoạt động không bị xáo trộn khi chuyển văn phòng mới.


Mẫu thông báo chuyển văn phòng mới này là mẫu công văn chuẩn của bộ nên quý cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị và tổ chức có thể sử dụng.

CÔNG TY ……………..                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
        TÊN VIẾT TẮT CÔNG TY                                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: …..                                                                                                        …., ngày …. tháng … năm ….
THÔNG BÁO
V/v: chuyển văn phòng giao dịch
Kính gửi: Quý khách hàng, đối tác, Cổ đông Công ty
Công ty ….. xin chân tọng thông báo đến quý khách hàng, đối tác và cổ đông về việc thay đổi địa chỉ văn phòng giao dịch kể từ ngày … tháng … năm … như sau:
Tên công ty
Văn phòng giao dịch cũ:
– Địa chỉ: ……
– Điện thoại: …..
– Fax: ….
Văn phòng giao dịch mới:
– Địa chỉ: …..
– Điện thoại: ….
– Fax: …..
Kể từ ngày … tháng … năm …, các giao dịch kinh doanh, thư tín, hàng gửi bảo hành … vui lòng liên hệ với chung tôi theo địa chỉ mới như trên. Mọi chức năng hoạt động và các thông tin liên quan khác của Công ty không thay đổi.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý khách hàng, đối tác, các cổ đông trong thời gian qua và hy vọng sẽ nhận được sự hỗ trợ, hợp tác chặt chẽ hơn trong thời gian sắp tới.
Trân trọng kính chào!

Nơi nhận:                                                                                                                  GIÁM ĐỐC
– Như trên;
– Lưu VT.
Quý cơ quan, doanh nghiệp có thể sử dụng mẫu thông báo chuyển văn phòng mới này cho tất cả các đơn vị hành chính xã, phường, quận, huyện và thành phố.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Top Ad

Your Ad Spot